Annina Persson

Gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
annina.persson[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1372
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsinriktning: Min forskning är inriktad mot den centrala förmögenhetsrätten, särskilt krediträtt, sakrätt, men även fastighetsrätt och insolvensrätt.

Nuvarande forskning: Den finansiella marknaden och AI, konsumenter i egenskap av borgenärer, värdering av tillgångar i insolvenssituationen, sanktioner på finansmarknaden.

Nyckelord: insolvensrätt sakrätt handelsrätt krediträtt finansmarknadsrätt konsumenträtt

Min pågående forskning ägnas åt olika frågor inom insolvensrätten, t.ex. konsumenter i egenskap av borgenärer, mindre företags möjligheter till stöd och krediter på skäliga villkor, värdering av tillgångar i insolvenssituationen. Min forskning berör också de finansiella marknader och AI, konsumentskyddet på kredit och finansmarknaden, t.ex. risken för överskuldsättning, högkostnadskrediter samt sanktioner på finansmarknaden. Frågor som berör immateriella tjänster har också studerats under det senaste året. För ytterligare information och publikationslista, se https://www.our.se/personal/annina_persson

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annina Persson