Anders Winka

Amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Amanuens & projektassistent

E-post:
anders.winka[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Exjobbare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
anders.winka[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.