Thorunn Grenmark

Patentingenjör vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
thorunn.grenmark[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 4723
Mobiltelefon:
072-9999532
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Som IP-rådgivare vid UU Innovation drar jag nytta av mina erfarenheter från små nystartade bolag till multinationella företag för att ge jag stöd till forskare och studenter vid immaterialrättsliga frågor.

Besök gärna vår hemsida och följ oss på LinkedIn och Twitter.

Nyckelord: copyright free and open source software intellectual property design trademark patent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.