Mathias Bjerkliden

Datorhandledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; SERVICEDESK; IT Servicedesk Timarvodister

E-post:
mathias.bjerkliden[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Timlärare vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
mathias.bjerkliden[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09