Andrea Balderrama

Doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
andrea.balderrama[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi; Hawkes Grupp

Besöksadress:
Husargatan 3 (D5)
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 599
75124 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.