Rolf Andersson

Systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

Telefon:
018-471 7532
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; Klient

E-post:
rolf.andersson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.