Maarten Tromp Meesters

Student vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Biokemi och cell- och tumörbiologi; Per Jemth

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Projektstudent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Maria Ulvmar

E-post:
maarten.trompmeesters[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09