Daria Belotcerkovtceva

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
daria.belotcerkovtceva[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: graphene advanced nanodevices graphene spintronics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daria Belotcerkovtceva
Senast uppdaterad: 2021-03-09