Fatemeh Khosravitabar

Post doc. vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

E-post:
fatemeh.khosravitabar[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My main research interest is application-oriented studies on photosynthesis. My current research focus is on "photosynthetic H2 production through green microalgae". I although I have a great desire on the other trends of applied researches on microalgae like biomass generation and Co2-sequestration, biodiesel production, biofiltration and phyco-remediation.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fatemeh Khosravitabar
Senast uppdaterad: 2021-03-09