Gokalp Alpan

Postdoktor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
gokalp.alpan[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3273
Besöksadress:
Rum ÅNG 14242 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

My webpage: www.gokalpalpan.com

Orthogonal polynomials, approximation theory, random matrix theory.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gokalp Alpan
Senast uppdaterad: 2021-03-09