Matilde Folkesson

Forskningsassistent vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
matilde.folkesson[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: biomaterials tissue engineering tissue adhesives hydrogels

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

2021 - Present: Research Assistant in Macromolecular Chemistry, Uppsala University

2019 - 2021: Master in Chemistry - Bio and Nanomaterials, Uppsala University

2014 - 2017: Bachelor in Chemistry, Gothenburg University

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Matilde Folkesson
Senast uppdaterad: 2021-03-09