Anna Soloveva

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.soloveva[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
anna.soloveva[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Uppsala universitet, Nordiska språk
Postadress:
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09