Helena Stahre

Gruppchef vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp RUD

E-post:
helena.stahre[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7768
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Stahre
Senast uppdaterad: 2021-03-09