Seyed Alireza Tavakoli

Doktorand vid Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori

E-post:
alireza.tavakoli[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Doktorand vid Matematiska institutionen

E-post:
alireza.tavakoli[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3106
Besöksadress:
Rum ÅNG 74109 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.