Hampus Söderberg

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
hampus.soderberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
072-5421905
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Forskningsassistent vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
hampus.soderberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09