Mark Abraham

Forskare vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

E-post:
mark.abraham[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5968
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.