Remus Radu

Forskare vid Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

E-post:
remus.radu[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 14136 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09