Emma Wilandh

Doktorand vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
emma.wilandh[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 2315
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Mitt avhandlingsarbete handlar om styrning och organisation av mat på sjukhus med fokus på implementering. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder används i min forskning.

Huvudhandledare: Prof. Ylva Mattsson Sydner

Handledare: Doc. Christine Persson Osowski, FD Malin Skinnars Josefsson

Jag är doktorand (antagen hösten 2020) och legitimerad dietist. Mitt forskningsfokus är mat på sjukhus, styrning, organisation och implementering. Jag fick min grundutbildning inkl. dietist- och magisterexamen vid Uppsala universitet. Jag har sammanlagt cirka 17 års erfarenhet av kliniskt arbete som dietist från Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Södersjukhuset i Stockholm och Örebro universitetssjukhus. I mitt arbete som dietist träffade jag huvudsakligen personer med eller risk för undernäring till följd av cancersjukdom och/eller onkologisk behandling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emma Wilandh
Senast uppdaterad: 2021-03-09