Benjamin Bolbrinker

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
benjamin.bolbrinker[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD student in Computational Materials Chemistry

My studies focus on understanding the transport mechanisms of ions in solid-state ionic conductors.

My research interests involve:

  • Ion diffusion in Li- and Na-ion in solid-state electrolytes
  • Efficient calculations of energetic space
  • High-throughput screening and machine learning
  • Method development of computationally efficient multi-scale models

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Benjamin Bolbrinker
Senast uppdaterad: 2021-03-09