Frida Svanberg

Utbildare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
frida.svanberg[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
070-1679991
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09