Maria Rahm Yhr

Ekonomiassistent vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
maria.rahm[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.