Luiz Eduardo Mateus Brandao

Post doc. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
luiz-eduardo.mateus-brandao[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
076-0999016
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Luiz Eduardo Mateus Brandao
Senast uppdaterad: 2021-03-09