Per Wisselgren

Universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
per.wisselgren[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är FD i idéhistoria, docent i sociologi och, sedan juli 2021, universitetslektor i idé- och lärdomshistoria. Under läsåret 2021-2022 kommer jag huvudsakligen arbeta med slutförandet av ett bokprojekt om Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationalisering under kalla kriget (RJ Sabbatical).

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Wisselgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09