Andreas Ejdesjö

post doc. vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Ulf Eriksson / Parri Wentzel

E-post:
Andreas.Ejdesjo[AT-tecken]mcb.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand, leg läkare

Experimentell diabetesgraviditet i rått- och musmodeller. Skelett- och hjärtmissbildningar.

Studerar interaktioner mellan moder och embryo i diabetisk miljö och dess effekter på embryonal utveckling och missbildningar. Undersöker gener som ökar benägenheten respektive skyddar för uppkomsten av missbildningar.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.