Charlotte Israelsson

utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
charlotte.israelsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 4658
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Utbildningsledare och ansvarig handläggare för medicinska fakulteten vad gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUNK), ansvar för den övergripande ekonomin och avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom både medicin och farmaci.

Akademiska meriter: MM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.