Torsten Eich

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Olle Korsgren

E-post:
torsten.eich[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 3992
Mobiltelefon:
070-6119921
Fax:
018-611 0222
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.