Fritjof Fagerlund

Professor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
fritjof.fagerlund[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 7166
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning omfattar geologiska lagring av koldioxid, spridning och reaktiv transport av föroreningar i flerfassystem, flödes- och transportprocesser i heterogena medier och sprickigt berg, sanering av klorerade föroreningar med nanopartiklar, samt transport av nanopartiklar i mark och grundvatten. Jag undervisar bl.a. kurser om grundvatten och föroreningstransport och är examinator för examensarbeten inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.

Akademiska meriter: Dr

Jag har doktorerat vid Uppsala Universitet och har efter detta verkat som forskare först vid Colorado School of Mines, USA, och sedan åter vid Uppsala Universitet. Jag har även varit gästforskare på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU; 20% av fulltid 2012-2015). I min forskning använder jag mig av en kombination av laboratorieexperiment, fältförsök och modellering. För närvarande medverkar jag bl.a. i fältförsök med injektion av koldioxid i en djupa saltvattensakviferer inom EU-projekt och studerar även fastläggningsprocesser för geologiskt lagrad CO2 under kontrollerade förhållanden i laboratoriet, vilket sedan utgör underlag för storskaliga spridningsmodeller. Jag medverkar i handledningen av ett flertal doktorander.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fritjof Fagerlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09