Karolina Wiell

doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Karolina.Wiell[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7315
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Tidsmässigt ligger min forskning främst kring sekelskiftet 1900 och behandlar ofta välfärdsstatens vagga lika väl som könsroller. Andra områden jag arbetat med är idrottsrörelsen, bostadsbyggnation samt utbildningshistoria.

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Tidsmässigt ligger min forskning främst kring sekelskiftet 1900 och behandlar ofta välfärdsstatens vagga lika väl som könsroller.

I min avhandling från 2018, Bad mot Lort och Sjukdom, styrdes frågeställningarna av ambitionen att förklara och förstå hur behovet av en förbättrad personlig hygien uppstod, formulerades, förmedlades, förankrades och förverkligades i Sverige i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första hälft. Varför ansågs det viktigt att människor skulle sköta sin personliga hygien bättre? Vilka var de drivande aktörerna? Till vilka riktade sig budskapet? Vilka argument användes? Och slutligen: Hur kunde detta skeende resultera i att cirka 10 000 offentliga badstugor finansierades och byggdes?

Ingår för närvarande i forskargruppen Cleaning up the North

Andra områden jag arbetat med är idrottsrörelsen, bostadsbyggnation samt utbildningshistoria.

CV

Forskningspresentation i media i urval;

Radio:

2018-11-20, Nordegren & Epstein i P1 (ca 26 min in i programmet)

2018-11-26, Studio 1 i P1 (ca 30 min in i programmet)

2018-11-30, Vetenskapsradions veckomagasin i P1 (ca 38 min in i programmet)

Tidningar & Tidskrifter:

2018-12-27, DN insidan; Från årligt bad till daglig dusch på 100 år

2018-11-22, Studentidningen Ergo; När det blev basta med lortigheten

2018-12-13, Uppsalatidningen; "Man ångrar aldrig ett bad" (sidan 6, dock felstavat efternamn)

2018-11-09, Nättidningen Svensk historia; Privathygien i Sverige 1880-1949

2018-12-29, Forskning & Framsteg; Så började vi bada (F&F nr 1, 2019)

2019-02-12, Badstugor var vapen mot lortiga svenskar, (PopulärHistoria nr 2, 2019)

2019-08-28, Boktips - Bad mot lort och sjukdom, (Badmästaren nr 5, 2019)

2019-10-18, Fräsch, frisk och fuktfattig, (Dagens Arena, Nättidning)

2019-10-30, Rekordstort intresse för Nationalbastudagen, (Badmästaren nr 7, 2019)

Populärvetenskapliga böcker:

I följande populärvetenskapliga böcker har jag antingen intervjuats eller så har avhandlingen legat till grund till delar av innehållet; Malin Haawind (2019) Satans skit - en bok om smuts; Ulrika Nordström (2019) Nordiska bad - I sjö, hav, bassäng och källa.

Håller även populärvetenskapliga föredrag om personlig hygien, bl.a.: En kvart över, Uppsala Universitet, Södra Vings hembygdsförening, Teater SAT. Nästa planerade föreläsning kommer hållas under Kallbadsveckan i Helsingborg i januari 2019.

Utbildning
2018 Fil. dr i Ekonomisk Historia, Uppsala universitet

1993- 2001 Magisterstudent; Geografi (innefattar både kulturgeografi, samhällsgeorgrafi, naturgeografi och GIS), U-landskunskap, Historia och Ekonomisk-historia, Uppsala universitet

1994-1995 ERASMUS-student i Human Geography (inriktning historisk geografi), Leicester University, England

Akademiska åtaganden och nätverk

Deltar för närvarande i nätverket: När Norden blev rent. Har deltagit i följande nätverk: Medicinhistoriskt seminarium, Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning samt Idrottshistoriska seminariet.

Deltar som skypande forskare i Nobelmuseets skolprogram ”Forskarglädje” sedan 2018.

2009/10 Ordförande i institutionens doktorandförening

2009/10 Ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen

2010/11 Suppleant i institutionsstyrelsen

2009/12 Skyddsombud på institutionen

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.