Erik Olsson

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
erik.olsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 6663
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Docent i klinisk psykologi i hälso- och sjukvård, med forskning om sambanden mellan hjärtsjukdom, psykisk hälsa, modifierbara riskfaktorer och beteendeinterventioner vid hjärtsjukdom. Forskargrupp: www.u-care.uu.se.

Akademiska meriter: psyk.ex.

Jag planerar för och genomför studier inom U-CAREs delområde kardiovaskulär sjukdom. Mitt forskningsområde omfattar sambandet mellan hjärtsjukdom och mental hälsa och relationen till modifierbara riskfaktorer. För tillfället genomförs en KBT-behandling via internet.

Jag undervisar på kurser i kvantitativ forskningsmetod på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

För tillfället är jag huvudhandledare till doktoranden John Wallert vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Därutöver är jag biträdande handledare till doktoranderna Sven Alfonsson, Fredrika Norlund, Teolinda Toft och Susanne Mattsson vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Emma Wallin på Institutionen för psykologi och Johan Bengtsson på Institutionen för neurovetenskap, psykiatri, samtliga vid Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09