Magnus Lundgren

forskare vid Institutionen för organismbiologi, Människans evolution

E-post:
magnus.lundgren[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2696
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postadress:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Kort presentation

Jag är föreståndare för SciLifeLab Ancient DNA-facilitet. Vi tillhandahåller analys av forntida dna som en service till forskare i Sverige och andra. DNA förser alla levande organismer med ärftliga egenskaper, men förändras även över tid. Dna kan bevaras naturen för tusentals år och analys av sådant forntida dna ger oss en glimt av det förflutna. Det gör att vi bättre kan förstå mänsklighetens historia och utveckling, men även evolutionen för allt liv omkring oss.

Nyckelord: microbiology biotechnology ancient dna crispr

Mina kurser

Forskning

Jag har en bakgrund som forskare med erfarenhet av mikrobiologi och genteknik. Jag har arbetat med att studera cellcykeln hos värmekrävande (termofila) mikroorganismer, hur mikroorganismer försvara sig mot virus (CRISPR-Cas-system), och med att utveckla gentekniska verktyg. Idag arbetar jag med att utveckla metoder och verktyg för analys av forntida dna, och med att kunna tillhandahålla dem som en service till forskare och andra.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.