Lars-Erik Persson

professor emer. i matematik vid Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori

E-post:
Lars-Erik.Persson[AT-tecken]math.uu.se
Mobiltelefon:
070-3742482
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, prof. i matematik 2004

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09