Lotta Themnér

Forskningssamordnare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
Lotta.Themner[AT-tecken]pcr.uu.se
Telefon:
018-471 7179
Mobiltelefon:
070-4250533
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som en av projektledarna inom Uppsala Conflict Data Program (UCDP), är mitt huvudfokus att överse och delta i datainsamlingsprocessen, samt att summera och presentera trender i organiserat våld.

Mitt geografiska fokus är Afrika i allmänhet och Etiopien, Mali och Nigeria i synnerhet.

Nyckelord: data ucdp one-sided violence organized violence armed conflict non-state conflict

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lotta Themnér
Senast uppdaterad: 2021-03-09