Jonas Söderberg

bioinformatiker vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär evolution

E-post:
jonas.soderberg[AT-tecken]icm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4222679
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

bioinformatiker vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
jonas.soderberg[AT-tecken]uppmax.uu.se
Mobiltelefon:
070-4222679
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jonas Söderberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09