Sebastian Abrahamsson

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
sebastian.abrahamsson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som forskare i projektet Soparbete i hållbarhetsekonomin: värdeomvandlingar av spillvatten och matavfall. Mina huvudsakliga forskningsintressen berör frågor om avfall, återvinning, hållbarhet samt de kulturella, materiella och vetenskapliga praktiker som uppkommer i och genom omställningar till den s.k. gröna ekonomin.

Nyckelord: qualitative methods sts ethnography • cultural analysis waste

2010-2014 arbetade jag i ERC-projektet "The eating body in Western practice and theory" (University of Amsterdam) med explorativ forskning kring den roll ätandet spelar i hur samhällsvetenskapen analyserar och konceptualiserar kroppen.

2016-2018 hade jag ett Marie Curie stipendium vid Köpenhamns Universitet. Projektet "Food Waste In Denmark and Sweden - Understanding Household Consumption Practices to develop Sustainable Food Care" syftade till att generera detaljerad kunskap kring hur matavfall uppstår i vardagen, samt att belysa de praktiker och teknologier som riktar in sig på att minska matavfallet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.