Ina Bergström

informationssamordnare vid Tandemlaboratoriet

E-post:
ina.bergstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

informatör vid Matematiska institutionen

E-post:
ina.bergstrom[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3237
Besöksadress:
Rum ÅNG 14204 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.