Johan Theodorsson

utbildare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johan.theodorsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
073-2038159
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Dramapedagog och muntlig berättare. Jag undervisar i drama och muntlig presentation för blivande förskolelärare på Uppsala universitet och har studerat dramapedagogik, genusvetenskap, teatervetenskap och spanska på universitetsnivå. I övrigt gör jag professionella berättarföreställningar och utbildar förskolepersonal hur man kan använda drama, berättande och lek i den pedagogiska verksamheten

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.