Johan Theodorsson

utbildare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johan.theodorsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
073-2038159
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Dramapedagog och muntlig berättare, Jag arbetar med utbildning av förskolelärare, genomför drama med barn och framträder med olika berättarföreställningar. På Stockholms universitet har jag läst dramapedagogik, genusvetenskap, teatervetenskap och spanska. Jag har jobbat fem år som dramapedagog i förskolan och mitt specialområde är hur man kan använda drama, berättande och lek i den pedagogiska verksamheten. I Uppsala undervisar jag i drama och muntlig presentation för blivande förskolelärare.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.