Premysl Beran

gästlektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.