Valgerdur Palmadottir

Gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om politisk idéhistoria och är intresserad av sociala rörelser och sambanden mellan politisk teori och praktik. Jag disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet i november 2018 med avhandlingen "The Perplexities of the Personal and the Political: How Women's Liberation Became Women's Human Rights". Där undersökte jag bland annat hur det feministiska slagordet om att det personliga är politiskt har haft olika innebörder i olika historiska och ideologiska sammanhang.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Valgerdur Palmadottir