Amanda Westergren Jakobsson

Examensarbetare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Göran Akusjärvi

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Examensarbetare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Gunilla Enblad

E-post:
amanda.westergren_jakobsson[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.