Jonas Flärdh

Ingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, SNP&SEQ-teknologiplattformen

Fax:
073-6283222
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Molekylär Medicin, Box 1432, BMC
751 44 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.