Robin Dürr

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
robin.durr[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Developing and integrating nanoparticle catalysts in full membrane electrode assemblies and electrolyzer cells.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robin Dürr
Senast uppdaterad: 2021-03-09