Robin Dürr

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
robin.durr[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
robin.durr[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3138
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Developing and integrating nanoparticle catalysts in full membrane electrode assemblies and electrolyzer cells.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.