Himanshu Mishra

Post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
himanshu.mishra[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 60101 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: 2d materials spintronics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Himanshu Mishra
Senast uppdaterad: 2021-03-09