Anne H Berman

Professor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

E-post:
anne.h.berman[AT-tecken]psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Anne H Bermans aktuella forskning avser digitala interventioner för vanliga former av psykisk ohälsa bland universitetsstudenter samt digitala interventioner för att minska behandlingsgapet för beroendebeteenden. Hon undervisar om beroende, utredningsmetodik, existentiell psykologi och beteendemedicin. Hon har utvecklat DUDIT, ett formulär för att bedöma problematiskt drogbruk som används i många länder. Från och med juni 2021 är hon ordförande i International Society of Behavioral Medicine.

Nyckelord: klinisk psykologi psykisk hälsa digitala interventioner

Anne H Berman, PhD, är psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och professor i psykologi. Sedan 2020 leder hon ett nytt nationellt projekt med fokus på kartläggning av psykisk ohälsa hos universitetsstudenter och tillhandahållande av digitala insatser inom ramen för randomiserade, kontrollerade studier. Hon fortsätter även med tidigare forskningsfokus på digitala insatser för problematiskt bruk av alkohol och droger samt problemspelande. Det övergripande syftet med hennes forskning är att minska behandlingsgapet som uppstår när personer med beroendebeteenden och psykisk ohälsa avstår eller dröja med att söka hjälp och behandling. Berman har över 100 publikationer, inklusive 92 vetenskapliga artiklar, fyra böcker och 10 bokkapitel, och utöver dessa en rad forskningsrelaterade svenskspråkiga rapporter. Hennes kliniska erfarenhet omfattar 10 år som psykoterapeut inom beroendevården samt fyra år som ledare för Stödlinjen för spelare och anhöriga. För närvarande är hon vetenskapligt råd på Socialstyrelsen i ämnet psykologi (alkohol- och drogforskning) efter tidigare medverkan i riktlinjearbetet för missbruk och beroende 2015 och rekommendationerna för problemspelande 2016-17. Internationellt är hon idag ordförande i International Society for Behavioral Medicine (ISBM). I övrigt verkar hon aktivt i Inebria nätverket för beroendebeteenden, framförallt kring utveckling av en "Core Outcome Set" för forskning om korta interventioner för problematiskt alkoholbruk, digitala insatser samt implementering. Hon har också utvecklat en Massive Online Open Course (MOOC) om beteendemedicin KIBEHMEDx, som är globalt gratis tillgängligt på Canvas (tidigare edX.org). Hon är också expert i motiverande samtal och har hållit internationella workshops i ämnet.

Här finner du information om mitt senast aktuella forskningsprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne H Berman
Senast uppdaterad: 2021-03-09