Anne H Berman

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

E-post:
anne.h.berman[AT-tecken]psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Anne H Bermans aktuella forskning avser digitala interventioner för vanliga former av psykisk ohälsa bland universitets studenter samt digitala interventioner för att minska behandlingsgapet för beroendebeteenden. Hon undervisar om beroende, utredningsmetodik, existentiell psykologi och beteendemedicin. Hon har hållit i utveckling och förvaltning av DUDIT, ett formulär för att bedöma problematiskt drogbruk som används i många länder. Hon är ordförande i Svensk beteendemedicinsk förening.

Nyckelord: klinisk psykologi psykisk hälsa digitala interventioner

Här finner du information om mitt senast aktuella forskningsprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne H Berman
Senast uppdaterad: 2021-03-09