Elin Engdahl

Forskare vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

E-post:
elin.engdahl[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elin Engdahl