Paul Henry

Gästprofessor vid Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

E-post:
paul.henry[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: energy materials functional materials solar cells neutron diffraction diffraction methods diffraction solid state batteries

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.