Orlando Girlanda

Gästforskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
orlando.girlanda[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
073-7225246
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.