Anirudha Ghosh

post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
anirudha.ghosh[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3510
Besöksadress:
Rum ÅNG 60104 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Hello, my name is Anirudha Ghosh. I am a post-doc in the X-ray Physics division. I am currently focused on understanding the correlation between electrons' fundamental degrees of freedom in emerging exotic materials like 2D ferromagnets, Weyl semi-metal Heusler alloys, and high-temperature superconductors, by x-ray absorption/scattering spectroscopies.

Nyckelord: 2d materials x-ray spectroscopy

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anirudha Ghosh
Senast uppdaterad: 2021-03-09