Ellinor Jakobsson

Projektassistent vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
ellinor.jakobsson[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
ellinor.jakobsson[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ellinor Jakobsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09