Di An

Forskningsassistent vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
di.an[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a Ph.D. student in the theoretical hadron physics group under the supervision of prof. Stefan Leupold. We build up effective field theories and use the dispersion theories together with Dyson-Schwinger equations to reveal the nature of hadrons in a model-independent way. Our work will contribute to the understanding of nature at the most fundamental level.

Mina kurser

Forskning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.