Kamal Hossain

post doc. vid Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylär kemi

E-post:
kamal.hossain[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Dr. Md. Kamal Hossain received his PhD with Prof. Ebbe Nordlander’s group from Department of Chemistry, Lund University, Sweden in 2017. Dr. Hossain has a several years’ research experiences in the synthetic field, especially in coordination and organometallic chemistry and their catalysis. Dr. Hossain is currently pursuing his post-doctoral research in the group of Dr. Anders Thapper and the present project concerns the development of water oxidation derived from base metal catalysts.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Water oxidation and proton catalysis from base metal catalysts, development of homogeneous and heterogeneous high-valent metal oxidation catalysts and their applications, organometallic mono, di- and trinuclear metal clusters for versatile catalytic applications.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kamal Hossain
Senast uppdaterad: 2021-03-09